Αρχική Σελίδα

Η Αναστήλωση σήμερα

Η μελέτη που εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2004 από το Υπουργείο Πολιτισμού για την αναστήλωση των τεσσάρων επιπλέον κιόνων (Κ-27, Κ-28, Κ-29 και Κ-30) του Ναού του Διός στη Νεμέα βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη, αρχικά υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πάτρας κ. Νίκου Μακρή.


Σημερινή μορφή του ναού.
Διακρίνονται οι εννέα αναστηλωμένοι κίονες.

Σχεδιαστική αναπαράσταση του ναού, στην οποία φαίνονται με
πράσινο χρώμα οι κίονες της δεύτερης φάσης αναστήλωσης.

Προκειμένου να αναστηλωθούν οι κίονες, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για τη συμπλήρωση των αρχαίων σπονδύλων, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλες φθορές ενώ πολλές φορές λείπουν ολόκληρα τμήματά τους.

Με την κατασκευή και τοποθέτηση των νέων συμπληρωματικών σπονδύλων, παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα ευστάθειας και μορφολογικής συνέχειας αφού το αρχαίο υλικό πρέπει να δέσει με το νέο, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γιατί οι σπόνδυλοι καταπονούνται από την ισχυρή πίεση.


Ένα συμπλήρωμα από νέο υλικό πρόκειται να συνδεθεί με τον
αρχαίο σπόνδυλο.

Σκαλωσιές γύρω από μόλις αναστηλωθέντες κίονες Κ-30 και Κ-29,
2007.

Αεροφωτογραφία από βορειοδυτικά του μεταλλικού υποστέγου στα
βόρεια του Ναού, 2010. Χώρος εργασίας και υπόστεγο στο πίσω
μέρος του Ναού.

Η αναστήλωση του κάθε κίονα διαρκεί περισσότερο από 1-1,5 έτος και οι εργασίες προχωρούν πάντα με τη βοήθεια χορηγιών και δωρεών ιδρυμάτων και ιδιωτών. Ύστερα από όλη την προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι τώρα, οι επισκέπτες βλέπουν σήμερα εννέα κίονες. Με την αναστήλωση των κιόνων αυτών συμπληρώνεται ολόκληρη η βορειοανατολική γωνία του ναού.

Παράλληλα με τις εργασίες αναστήλωσης λαμβάνονται ειδικά μέτρα και πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας και ειδικότερα την πρόληψη ατυχημάτων.

Στη λογική αυτή κατασκευάστηκε ειδικό υπόστεγο, δωρεά των Σπύρου και Γιώργου Μπαβελή, ώστε οι εργασίες να διεξάγονται σε προφυλαγμένο χώρο.

 

Κεντρική Σελίδα Χάρτης Ιστοσελίδας Όροι Χρήσης - Δήλωση Απορρήτου
website by Theratron