Αρχική Σελίδα

Η σημασία της Αναστήλωσης


Ο Ναός του Νεμείου Διός από νοτιοδυτικά, 1999.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την αποκατάσταση αρχαίων μνημείων, όπως ο Ναός του Διός Νεμέας. Ο πιο σημαντικός είναι το ζήτημα της προστασίας.

Η πέτρα σε φυσικές συνθήκες σταδιακά διαβρώνεται. Η επενέργεια του ήλιου, του αέρα, της βροχής, του χιονιού και των ριζών που διεισδύουν στα κενά των λίθων, είναι βλαπτική ιδιαίτερα στις εκτεθειμένες οριζόντιες επιφάνειες. Μια σύγκριση των επιφανειών των όρθιων κιόνων με εκείνη των γκρεμισμένων δείχνει ότι οι πρώτες είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις άλλες. Έτσι, η πραγματοποίηση αναστήλωσης είναι αναγκαία και αποτελεί οφειλή μας στις επόμενες γενιές.


Ο Ναός χιονισμένος, 1992.

Αυτή η οφειλή δημιουργήθηκε όχι από τη φύση αλλά από ενέργειες ανθρώπων και συγκεκριμένα εκείνων που έκτισαν την Παλαιοχριστιανική Βασιλική. Ως εκ τούτου, η αναστήλωση πρέπει να εκλαμβάνεται ως προσπάθεια αποκατάστασης των καταστροφικών ζημιών, που προκάλεσαν προκάτοχοι πρόγονοί μας.

Άλλωστε οι τρεις όρθιοι κίονες επιτρέπουν στον επισκέπτη να τους δει ως μεμονωμένα στοιχεία και όχι ως μέρος συνολικού οικοδομήματος. Η αναστήλωση του Ναού θα δημιουργήσει την αίσθηση του εσωτερικού χώρου και θα διευκολύνει στην κατανόηση του κτιριολογικού χαρακτήρα του Ναού.

Τέλος, η αναστήλωση θα προσφέρει ευκαιρίες διεύρυνσης του γνωστικού αντικειμένου γύρω από αρχαίες τεχνικές (όπως η αντισεισμική μηχανική), διδακτικού χαρακτήρα.


Οι πεσμένοι σπόνδυλοι του νοτιοανατολικού κίονα, με είναι εμφανή τη διαφορά
των εκτεθειμένων άνω επιφανειών με τις προστατευόμενες κάτω επιφάνειες,
2000.

Οι πεσμένοι σπόνδυλοι του
νοτιοανατολικού κίονα του Ναού
χιονισμένοι, Ιανουάριος 2000. Το
πάχος του χιονιού στις εκτεθειμένες
επιφάνειες των σπονδύλων του
πεσμένου κίονα είναι σαφώς
μεγαλύτερο από εκείνο στις
κατακόρυφες επιφάνειες των
όρθιων κιόνων.

Κεντρική Σελίδα Χάρτης Ιστοσελίδας Όροι Χρήσης - Δήλωση Απορρήτου
website by Theratron