Αρχική Σελίδα

Καταστατικό / Φορολογικό Καθεστώς

Οι παλαιότερες χρόνιες προσπάθειες να αναγνωριστεί και επίσημα από το Κράτος το έργο που επιτελείται στη Νεμέα έχουν από καιρό καρποφορήσει.

Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΣΔΠ/ΔΙΠΔ/Β/1039/104699 Κοινή Υπουργική Απόφαση  των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών (ΦΕΚ 1823/Β/14.12.2006) το Σωματείο "Οφέλτης - Ο Φίλος της Νεμέας" αναγνωρίσθηκε επίσημα ως μη κερδοσκοπικό σωματείο που επιδιώκει πολιτιστικό σκοπό.

Έτσι απέκτησε ένα ακόμη εφόδιο στην προσπάθειά του για την ανεύρεση νέων οικονομικών υποστηρικτών των δραστηριοτήτων του, αφού πλέον δεν απαιτείται πιστοποίηση της Εφορίας για τον πολιτιστικό χαρακτήρα του έργου που επιτελεί ο ΟΦΕΛΤΗΣ και η παροχή οικονομικής ενίσχυσης προς αυτόν απλοποιείται θεαματικά.

Δείτε το Καταστατικό του Σωματείου

Δείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση

Δείτε την Απόφαση Ίδρυσης του Σωματείου Οφέλτη

 

 

 

 

 

Κεντρική Σελίδα Χάρτης Ιστοσελίδας Όροι Χρήσης - Δήλωση Απορρήτου
website by Theratron