Αρχική Σελίδα

Σκοπός


Άποψη του Ναού του Νεμείου Διός από το ιερό άλσος των
κυπαρισσιών, 2002

Σκοπός ίδρυσης του Σωματείου είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του αρχαιολογικού χώρου της Νεμέας που περιλαμβάνει το Ιερό (εντός του οποίου δεσπόζουν το Λουτρό και ο Ναός), το Στάδιο και το Αρχαιολογικό Μουσείο καθώς και η προσπάθεια να συμπεριληφθούν τα παραπάνω αρχαία μνημεία στον αντίστοιχο Κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCΟ.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κύριο μέλημά μας είναι η συνέχιση της αναστήλωσης του Ναού, η συντήρηση του Σταδίου και η ενοποίηση των δύο χώρων. Ανησυχία υπάρχει για την συνέχιση και διεύρυνση της επιστημονικής έρευνας, καθώς και τον περαιτέρω εμπλουτισμό της συλλογής του Μουσείου στο εξής.

Το έργο της αναστήλωσης του ναού του Διός στη Νεμέα είναι εξαιρετικής σημασίας και υποστηρίζεται σήμερα δυναμικά τόσο από το ίδιο το Σωματείο και τα μέλη του, όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Για το σκοπό αυτό, δεν είναι λίγοι αυτοί που ανταποκρίθηκαν θετικά στην εκστρατεία του ΟΦΕΛΤΗ για ανεύρεση πόρων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή δωρεών, χορηγιών, επιχορηγήσεων κλπ.

 

 

 

 

Κεντρική Σελίδα Χάρτης Ιστοσελίδας Όροι Χρήσης - Δήλωση Απορρήτου
website by Theratron