Αρχική Σελίδα

Τα Νέα μας


Δελτίο Τύπου - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου και ώρα 18.30, στο κτίριο του ALBA Graduate Business School, Ξενίας 6-8, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου «Οφέλτης - Ο Φίλος της Νεμέας».

Η Συνέλευση ενημερώθηκε και συζήτησε τα εξής θέματα:

Το έργο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, τα οικονομικά του Σωματείου, καθώς και την παρουσίαση της ολοκλήρωσης της Β’ Φάσης της Αναστήλωσης του Ναού του Διός.

Η Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα Ελεγκτική Επιτροπή με 3ετή θητεία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  • Βασίλειος Φουρλής, Πρόεδρος
  • Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Αντιπρόεδρος
  • Γεώργιος Κωστούρος, Γενικός Γραμματέας
  • Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Ταμίας
  • Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Μέλος
  • Εμμανουήλ Κορρές, Μέλος
  • Χρίστος Δήμας, Μέλος
  • Stephen Miller, Μέλος
  • James C. Wright, Μέλος

Αναπληρωματικό μέλος: Παναγιώτης Κορωναίος
Ελεγκτική Επιτροπή: Σωτήριος Μήτρου, Σπυρίδων Κουμελάς

Ο Οφέλτης αποφάσισε να συνδράμει στην υλοποίηση της Γ’ Φάσης Αναστήλωσης του ναού του Νέμειου Διός, όποτε αυτή ξεκινήσει, αλλά και σε άλλα έργα του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου της Νεμέας, καθώς επίσης και σε διάφορες δράσεις που σχετίζονται με την Αρχαία Νεμέα, όπως η διοργάνωση της 6ης Νεμεάδας, αλλά και η προσπάθεια να περιληφθεί ο αρχαιολογικός χώρος της Νεμέας στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO.

Τέλος, η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αδελφοποίηση με το σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος για την Αναβίωση των Νέμειων Αγώνων (Σ.Α.Ν.Α.), που εδρεύει στη Νεμέα, με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή διάδοση του πνεύματος των αρχαίων Νεμέων Αγώνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κεντρική Σελίδα Χάρτης Ιστοσελίδας Όροι Χρήσης - Δήλωση Απορρήτου
website by Theratron