Αρχική Σελίδα

Τα Νέα μας


Δελτίο Τύπου - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009 στην Ένωση Ανταποκριτών Τύπου, Ακαδημίας 23 στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου «Οφέλτης - Ο Φίλος της Νεμέας».

Η Συνέλευση συζήτησε και ενημερώθηκε για τα εξής θέματα :

  • Για τα οικονομικά του Σωματείου και την πρόοδο των εργασιών του Β΄ Προγράμματος Αναστήλωσης του Ναού που βρίσκεται στο στάδιο της επιτυχούς ολοκλήρωσής του.
  • Για τις αλλαγές που επίκεινται στη Νεμέα, με το πέρας του Β΄ Προγράμματος Αναστήλωσης, όπου διατυπώθηκαν προβληματισμοί σχετικά με τις οργανωτικές αλλαγές στη διεύθυνση του έργου καθώς και την τύχη του εκεί συνεργείου τεχνητών.
  • Για τη μελέτη εκτέλεσης του τρίτου Προγράμματος Αναστήλωσης, που έχει και αυτή σχεδόν ολοκληρωθεί.
  • Τέλος, ενεκρίθη ομόφωνα σχετική πρόταση του Προέδρου κ. Θ. Παπαλεξόπουλου περί χρηματοδότησης από το Σωματείο και δη με το διαθέσιμο υπολειπόμενο ποσό των €17.000, της μελέτης του αρχιτέκτονα μηχανικού κ. Κ. Ζάμπα, σχετικά με την αποκατάσταση της Αρχαίας Στοάς που συνέδεε το Αρχαίο Στάδιο της Νεμέας με τα αποδυτήρια των αθλητών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κεντρική Σελίδα Χάρτης Ιστοσελίδας Όροι Χρήσης - Δήλωση Απορρήτου
website by Theratron